Sao sáng gấp 10.000 lần Mặt Trời ngăn cản sự sống tiến hóa

Ngôi sao tí hon phát sáng gấp 10.000 lần Mặt Trời có thể cản trở hoặc làm gián đoạn quá trình tiến hóa của sự sống trên những hành tinh quay quanh nó.

Khoa học Thứ ba, 15/12/2015, 19:57 (GMT+7)