Thác nước đóng thành băng

Với nền nhiệt xuống dưới mức -12 độ C, nhiều phần ở Hồ Khẩu, thác nước lớn thứ hai Trung Quốc, đã đóng thành băng trắng xóa.

Khoa học Thứ tư, 24/12/2014, 15:16 (GMT+7)