Thành phố Mỹ tận dụng đường ống nước để sản xuất điện

Thành phố Portland lắp các đường ống mới với thiết bị đặc biệt gắn bên trong, giúp tận dụng sức chảy của nước. 

Khoa học Thứ năm, 13/6/2019, 16:15 (GMT+7)