Thành phố nổi có thể thay đổi hình dạng và di chuyển

Một công ty ở Mỹ cho ra đời thiết kế thành phố nổi tương lai với kết cấu an toàn và linh động, có tính khả thi cao.

Khoa học Thứ ba, 14/6/2016, 08:07 (GMT+7)