VnExpress
Background Video

Thủy điện Hòa Bình đặc biệt như thế nào?

Đóng góp 1/3 sản lượng điện cho cả nước, hồ Hòa Bình những ngày này đang chịu áp lực nước chứa đã gần đạt đỉnh.
Thời sự  12:33 - 15/10/2017

Khánh Hoàng

 
 
 Tags

hồ thủy điện

thủy điện

Hòa Bình

ngập lụt

xả lũ

nguy hiểm

lũ lụt

 
vnexpress