Thị trấn không rác thải tại Nhật

Một thị trấn tại Nhật áp dụng chương trình phân loại và tái chế tới 80% rác thải và dự kiến đến năm 2020, thị trấn sẽ hoàn toàn không còn rác thải.

Khoa học Thứ hai, 23/5/2016, 08:13 (GMT+7)