Tìm hiểu khí quyển siêu Trái Đất có tên hành tinh kim cương

Sử dụng kỹ thuật mới dựa trên dữ liệu thu được từ kính thiên văn Hubble một nhóm nhà khoa học châu Âu đã tìm hiểu các chất tồn tại trong bầu khí quyển bao quanh hành tinh 55 Cancrie.

Khoa học Thứ năm, 18/2/2016, 07:02 (GMT+7)