Toàn bộ nước trên Trái Đất gộp lại nhiều đến mức nào?

Tổng lượng nước trên Trái Đất khoảng 1.380 triệu km3, trong đó có tới 97% là nước mặn không uống được.

Khoa học Thứ ba, 25/6/2019, 14:30 (GMT+7)