Trung Quốc phóng cặp vệ tinh nghiên cứu lên quỹ đạo

Các vệ tinh Gaofen-9 và HEAD-4 được đưa lên quỹ đạo hôm 31/5 đánh dấu chuyến bay thứ 333 của loạt tên lửa đẩy Trường Chinh.

Khoa học Thứ hai, 1/6/2020, 13:15 (GMT+7)