Trung Quốc phóng cùng lúc 20 vệ tinh vào quỹ đạo

Trung Quốc hôm qua phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh 6, lần đầu đưa cùng lúc 20 vệ tinh siêu nhỏ vào quỹ đạo.

Khoa học Thứ hai, 21/9/2015, 14:14 (GMT+7)