Trung Quốc xây lại cầu 1.300 tấn trong 43 tiếng

Cây cầu nặng hơn một nghìn tấn được hoàn thiện trong vòng 43 giờ ở Bắc Kinh, phục vụ hơn 200.000 lượt phương tiện qua lại mỗi ngày.

Khoa học Thứ sáu, 20/11/2015, 07:22 (GMT+7)