Ứng dụng web giúp hàng nghìn người nghèo Nigeria ấm bụng

Kỹ sư phần mềm Oscar Ekponimo phát triển ứng dụng web giúp hàng nghìn người nghèo Nigeria thoát cảnh đói ăn.

Khoa học Thứ hai, 14/8/2017, 12:48 (GMT+7)