Vật liệu bí mật giúp Vạn lý Trường thành nghìn năm không đổ

Người Trung Quốc cổ đại trộn gạo nếp vào vữa xây dựng, giúp Vạn lý Trường thành trụ vững hàng nghìn năm, bất chấp những trận động đất cực mạnh.

Khoa học Thứ bảy, 13/4/2019, 15:30 (GMT+7)