Voi nhỏ chiến đấu giữa vòng vây của 14 con sư tử cái

Một con voi nhỏ tuổi ở Zambia thể hiện khả năng giữ bình tĩnh trước nguy hiểm khi thoát khỏi số phận trở thành bữa ăn cho bầy sư tử cái.

Khoa học Thứ sáu, 29/7/2016, 09:00 (GMT+7)