Xe vận chuyển bưu kiện đi bằng một bánh

Một sinh viên Israel giới thiệu ý tưởng phát minh phương tiện chuyển phát bưu kiện tự động, di chuyển và tự cân bằng trên một bánh xe.

Khoa học Thứ ba, 25/8/2015, 22:00 (GMT+7)