Khủng long bạo chúa thời @

Khủng long bạo chúa tấn công hàng loạt cư dân trong thành phố.

Cười Thứ năm, 6/3/2014, 16:41 (GMT+7)