Biến đổi kinh tế toàn cầu sau 35 năm

Xu hướng tự do hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế cùng sự phát triển của các tập đoàn đa quốc gia đã thay đổi bộ mặt của nền kinh tế toàn cầu từ sau năm 1980.

Kinh doanh Thứ ba, 29/3/2016, 08:08 (GMT+7)