Lampard - Chelsea v Porstmouth

Tình huống làm bàn cho thấy khả năng chạy chỗ, chớp thời cơ tuyệt vời của Lampard.

Thể thao Thứ tư, 11/4/2012, 09:05 (GMT+7)