Lance Armstrong thừa nhận doping trước Oprah

Cựu cua rơ đã trả lời "có" với 5 câu hỏi: Anh đã sử dụng chất kích thích? Đó là một trong những chất EPO? Anh có sử dụng phương pháp doping máu và truyền máu? Anh có sử dụng thuốc hormone? Trong 7 chiến thắng của anh ở Tour de France, anh đều sử dụng chất kích thích?

Anh trả lời "Không, theo quan điểm của tôi" trước câu hỏi: Có khả năng nào trong những chiến thắng đấy không có chất kích thích không?

Thể thao Thứ sáu, 18/1/2013, 16:25 (GMT+7)