VnExpress
Background Video

Vệ tinh Trung Quốc truyền mật mã không thể bẻ khóa

Trung Quốc lần đầu tiên thử nghiệm thành công công nghệ truyền mã lượng tử giữa vệ tinh và mặt đất.
Khoa học  19:00 - 10/8
 
 
 Tags

công nghệ lượng tử

Trung Quốc

Lầu Năm Góc

 
vnexpress