VnExpress
Background Video

Mỹ phát triển công nghệ 'đàn UAV' tác chiến cùng bộ binh

Lầu Năm Góc đang nghiên cứu công nghệ cho phép 250 UAV hoạt động cùng lúc, phục vụ các đơn vị bộ binh trên chiến trường.
Thế giới  08:58 - 10/1
 
 
 Tags

Mỹ

công nghệ

đàn UAV

đi kèm

lính bộ binh

Lầu Năm Góc

DARPA

UAV

OFFSET

 
vnexpress