Lịch sử 22 năm phóng tàu Thần Châu

Tàu Thần Châu 1 phóng lên vũ trụ năm 1999, đánh dấu chuyến bay thử nghiệm đầu tiên trong chương trình không gian có người lái của Trung Quốc.

Khoa học Thứ hai, 18/10/2021, 12:12 (GMT+7)