Loài cá trông như hôn nhau lúc giao chiến

Khi tranh giành lãnh thổ, cá miệng rộng mở to hàm hết cỡ, khoe ra những chiếc răng sắc như dao và lao vào nhau để đánh đuổi kẻ thù.

Khoa học Thứ hai, 15/8/2022, 20:00 (GMT+7)