Loại mây cuộn trào giống sóng biển

Mây Kelvin-Helmholtz có hình dạng độc đáo, hình thành khi hai tầng gió di chuyển với tốc độ khác nhau gặp gỡ.

Khoa học Thứ năm, 16/5/2019, 07:00 (GMT+7)