Loài nấm giả chết để dụ dỗ ruồi

Nấm lồng đỏ tiết ra một chất nhầy bốc mùi như xác thối, thu hút ruồi kéo đến và giúp nấm phân tán các bào tử để sinh sản.

Khoa học Thứ sáu, 2/12/2022, 21:00 (GMT+7)