Luyện nói tiếng Anh khi đang đợi thang máy

"I've been waiting for this elavator for a long time" là câu bạn có thể dùng để bắt chuyện với người cùng đợi thang. 

Theo SKESL

Giáo dục Thứ năm, 27/12/2018, 19:00 (GMT+7)