Màn đồng diễn mở đầu lễ bế mạc Sea Games 26

lễ bế mạc tại thành phố Palembang

Video Thứ tư, 23/11/2011, 11:34 (GMT+7)

Tags:

Sea Games 26