Máy bay lớn đáp xuống mặt băng châu Nam Cực thế nào?

Phi công cần đeo kính đặc biệt để tránh lóa khi đến châu Nam Cực và đáp máy bay xuống đường băng được "chạm khắc" trước để tăng độ bám.

Khoa học Thứ ba, 16/8/2022, 14:11 (GMT+7)