VnExpress
Background Video

Đặt lợp bắt tôm càng xanh mùa nước nổi

Dùng các mồi nhử như ốc, con cánh cam... để dụ tôm vào bẫy, ông Thọ kiếm mỗi ngày 300 - 400 nghìn đồng.
Nhịp sống  06:00 - 3/10

Bá Phúc

 
 
 Tags

Nghề lợp tôm

mùa nước nổi

miền tây

sông nước

mưu sinh

 
vnexpress