Một thập kỷ phục hồi đất ngập nước ở Trung Quốc

Nhờ những nỗ lực không ngừng, Trung Quốc đã tạo mới và phục hồi hơn 800.000 ha đất ngập nước có ý nghĩa quan trọng với hệ sinh thái.

Khoa học Thứ tư, 8/2/2023, 00:00 (GMT+7)