Năm thí nghiệm vui với bóng bay

Bạn có thể sử dụng giấm và baking soda để thổi bóng bay, dùng băng dính khi chọc kim vào bóng để nó không vỡ.

Giáo dục Thứ năm, 3/12/2020, 05:00 (GMT+7)