Ngựa vằn nổi điên, kéo lê nhân viên vườn thú Trung Quốc trên đất

Một con ngựa vằn ở vườn thú Chimelong, Quảng Châu, Trung Quốc bất ngờ gặm tay rồi kéo lê nhân viên trên mặt đất.

Khoa học Thứ sáu, 3/2/2017, 07:00 (GMT+7)