Người dân dầm mình bắt ngao ở phá Tam Giang

Thôn Vân Quật Đông (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) có nhiều phụ nữ theo nghề mò bắt trìa (ngao) ở phá Tam Giang. Mỗi ngày dầm mình dưới nước, họ kiếm khoảng 100 nghìn đồng cho 15 kg sản phẩm.

Thời sự Thứ hai, 24/4/2017, 18:21 (GMT+7)