Nguồn gốc dấu chân khủng long trên trần hang động Australia

Các nhà nghiên cứu ở Đại học Queensland phát hiện những dấu chân khủng long bao phủ trần hang Morgan thuộc về khủng long ăn cỏ đi bằng hai chi sau.

Khoa học Thứ tư, 19/2/2020, 11:25 (GMT+7)