VnExpress
Background Video

MV 'Gửi tình yêu của em' của Mỹ Tâm

Mỹ Tâm để mặt mộc quay MV.
Nhạc  11:51 - 1/12/2013
 
 
 Tags

Mỹ Tâm; MV; Gửi tình yêu của em

 
vnexpress