VnExpress
Background Video

Teaser "Quá muộn màng" của Lệ Quyên

Lệ Quyên mời Hồ Trung Dũng tham gia MV "Quá muộn màng".
Nhạc  09:02 - 22/8/2013
 
 
 Tags

Quá muộn màng

Lệ Quyên

Hồ Trung Dũng

 
vnexpress