Những dấu mốc 'chinh phục' vũ trụ năm 2019

Ảnh chụp hố đen, tàu Trung Quốc đáp xuống vùng tối Mặt Trăng, chuyến đi bộ không gian toàn nữ là ba trong những sự kiện nổi bật của năm.

Khoa học Thứ ba, 17/12/2019, 07:00 (GMT+7)