Những loài côn trùng đốt đau nhất hành tinh

Kiến đạn và ong bắp cày ký sinh Tarantula lần lượt nắm giữ hai vị trí cao nhất trong danh sách côn trùng đốt đau nhất, theo thang đo Schmidt.

Khoa học Thứ tư, 10/8/2022, 21:00 (GMT+7)