Những phương tiện tự lái lao vào mắt bão

Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ sử dụng 3 loại phương tiện tự lái để nghiên cứu bão từ dưới nước, trên mặt biển, trên không.

Khoa học Thứ sáu, 29/9/2023, 19:00 (GMT+7)