Nơi có thể là ngân hàng cổ xưa nhất thế giới

Những kho thóc cổ đại được dùng để lưu trữ tài sản ở Morocco có thể đã đặt nền móng đầu tiên cho sự hình thành của các ngân hàng.

Khoa học Thứ tư, 23/6/2021, 20:00 (GMT+7)