Nông sản Việt tìm lời giải khi đứt chuỗi cung ứng

Các chuyên gia cùng bàn thảo tìm thị trường mới cho nông dân và ngành nông nghiệp hậu Covid-19.

Video Thứ ba, 28/4/2020, 10:30 (GMT+7)