O/D - chức năng hiếm người dùng trên xe số tự động

Trên xe số tự động ít cấp số, O/D - Over Drive khi Off sẽ giới hạn xe chỉ duy trì hộp số ở những số thấp, không nhảy lên số cao.

Xe Thứ năm, 16/7/2020, 07:00 (GMT+7)