Ốc cối nuốt chửng cá

Với một loạt công cụ và vũ khí ấn tượng, ốc cối có thể bắt và ăn thịt cá nhỏ xung quanh các rạn san hô dưới đáy biển.

Khoa học Chủ nhật, 7/8/2022, 15:30 (GMT+7)