Chặn xe gửi thư cho nhà vua

Đoàn xe đang tháp tùng Vua Morroco trên đường bất ngờ một người đàn ông chạy ra chặn đầu xe chỉ để gửi thư tận tay cho Vua trong sự bất lực của các vệ sĩ.

Xe Thứ tư, 9/3/2016, 09:21 (GMT+7)