Chiếc xe điên cuồng

Cán qua hai người, chiếc xe điên màu trắng còn chạy vòng quanh trong tình trạng không kiểm soát để tiếp tục trả thù. Video có thể nhạy cảm cân nhắc trước khi xem.

Xe Thứ hai, 20/6/2016, 09:59 (GMT+7)