Đừng giao xe cho phụ nữ say

Đây không phải là tai nạn, dường như người phụ nữ này cố tình lao ra khỏi chiếc xe để cho nó lao đi tự do.

Xe Chủ nhật, 6/3/2016, 07:04 (GMT+7)