Khi xe đua chạy trên đường phố

Không ở trường đua chiếc công thức một tham gia dạo phố mua đồ và tất nhiên phải nhường đường cho người đi bộ nhất là xe nôi qua đường.

Xe Thứ sáu, 22/4/2016, 09:54 (GMT+7)