Lexus va quệt Toyota

Va quệt xảy ra giữa chiếc Lexus RX và Toyota Vios.

Xe Thứ năm, 22/11/2012, 02:59 (GMT+7)