Liều lĩnh vượt qua đường ngập nước

Nước ngập qua sàn, mấp mé kính lái mà chiếc xe vẫn vượt qua được vùng nước sâu.

Xe Thứ ba, 17/5/2016, 10:03 (GMT+7)