Mở khóa xe bằng một sợi dây

Luồn sợi dây qua cửa xe, bằng thao tác đơn giản sợi dây có thể kéo chốt và mở cửa xe dễ dàng.

Xe Thứ sáu, 11/3/2016, 08:17 (GMT+7)