Nguyên lý làm việc của Pit-BUL

Pit-Ballistic Undercarriage Lanyard (Pit-BUL) có hình dạng giống như gờ giảm tốc. Lái xe thường có xu hướng giảm tốc khi vượt qua nó. Đinh được phóng ra, găm vào lốp làm xẹp hơi. Mặt khác kéo theo lưới quấn vào trục trước khóa cứng bánh trong vài mi-li-giây do đó khả năng gây tai nạn thấp hơn.

Xe Thứ tư, 6/3/2013, 07:14 (GMT+7)

Loading